Brukerundersøkelse i skoler og barnehager i Bergen kommune


Datainnsamlingen i brukerundersøkelsen 2018 er nå avsluttet. Det er derfor ikke lengre mulig å bestille invitasjoner til undersøkelsen.

Takk for at du viste interesse for undersøkelsen.

Med vennlig hilsen

Rambøll Management Consulting.